En växt som det inte mår så bra, får först några vissna blad sen vissnar hela växten.

Ett tillväxtföretag som mår bra expanderar affären och växer. Ägaren hänger med tillväxten med betydande ägarandel uppåt och framåt.

Ett tillväxtbolag som mår dåligt tar först in några nyemissioner så att ägaren blir utspädd, sen flera nyemissioner tills ägaren knappt äger något.

Johan Bynélius - 22 Jun 2021