En stor del av avkastningen som index genererar kommer från de största bolagen i index

Precis som det var hypen år 1998…. De största bolagen har idag mest köpare eftersom flödena rusar in i index och det leder till att deras kurser rusar. De står därmed för den största avkastningen. Ju mindre bolagen blir, desto lägre blir avkastningen som de står för. S&P 500 Index landade förra året på 21,8%. Hade du köpt de 100 största bolagen i index hade du haft 24%. I takt med att avkastningen koncentreras till de största bolagen i index blåser indexballongen upp sig större och större. Kommer ni inte ihåg när ni var barn? Vad hände med ballongen efter den växte sig större och större… Den här gången hjälper det inte att hålla för öronen!

Johan Bynélius - 22 Mar 2019