En måttstock som ofta används för att måla upp bilden av olika länders börser som extremt övervärderade är nyckeltalet: Börsen totala värde / BNP. Warren Buffett har själv flera gånger refererat till detta nyckeltal när han tidigare i historien tyckt att börsen varit övervärderad. Logiken är att börsen inte kan växa snabbare än ekonomin. Nyckeltalet har dock ett par uppenbara brister som aldrig påtalas när det används i svensk media. Nyckeltalet misslyckas med att justera för de affärer som görs av företag utanför börsen. Det misslyckas också att justera för de affärer som börsnoterade företag gör utomlands. Mängden affärer som görs utanför börsen och de affärer som görs utomlands av börsnoterade företag är mycket större idag än det varit historiskt. Om du vid användning av nyckeltalet justerar för dessa brister så fortsätter nyckeltalet att vara värdefullt.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019