Ett bra bolag kan hålla konkurrenter borta och därigenom behålla en hög avkastning på sitt investerade kapital under många år.

Hur hittar jag den typen av bolag?

Det är viktigt att förstå hur bolaget genererar sitt kassaflöde. Hur ser konkurrenssituationen ut i branschen? Jag letar efter bolag som har bestående konkurrensfördelar. Skydd mot konkurrenterna precis som slott för i tiden hade vallgravar för att skydda sig mot fiender. Det är därför Buffett använder utrycket moat som betyder vallgrav. Bestående konkurrensfördelar kan födas ur många olika affärsmodeller.

De vanligaste är: -kostnadsfördelar. (det bolaget som billigast kan framställa råvara eller har starkast konkurrensstyrka vid köp av råmaterial) -varumärken (får en billigare kundanskaffningskostnad) -nätverksfördelar (köpare kommer till nätverket då flest säljare finns där och säljarna kommer till nätverket för att flest köpare letar där) -effektiv skala (tänk er ett bolag som är marknadsledare inom en nisch där det inte är ekonomiskt försvarbart för konkurrent att försöka ta marknadsandelar.) -höga kostnader för byte av leverantör. (tänk er IT-lösning som är integrerad med kundens verksamhet) “C” i CAMP-B

Johan Bynélius - 05 Jul 2020