En hypotes ska prövas. Inom matematiken är detta självklart, men inom stora delar av finansbranschen verkar den lilla detaljen ha glömts bort. När jag till exempel gjorde mitt branschprov (Swedsec) för att få verka i branschen så hade jag först fel när jag gjorde träningstentorna. Det berodde på att jag svarade utifrån min egna tro, medan provkonstruktören utgått ifrån att marknaden är effektiv. När jag intalade mig själv att marknaden var effektiv så fick jag rätt på frågorna. Hypotesen om den effektiva marknaden säger att all relevant information redan reflekteras i aktiepriset. Det är enligt hypotesen omöjligt att köpa undervärderade aktier eller sälja aktier till överpriser eftersom priset reflekterar all info. Om marknaden var effektiv i praktiken: Varför sker det då så många transaktioner på börsen? Varför skulle någon i det fallet vilja handla? Enda orsaken jag kan komma på är för att komma åt aktiers riskpremie och du vill byta tillgångsslag. Det rationella beslutet förklarar dock inte dagens extremt höga transaktionsvolymer. Volymerna som går in i indexfonder, ETF:er och indexnära fonder är idag i klar majoritet. Hur tänker ni som investerar i dessa? Jag vill förstå, är inte ute efter att ironisera.

Johan Bynélius - 21 Mar 2019