Komplexa problem måste lösas från olika perspektiv. Ett bra verktyg som hindrar dig från att fästa dig vid första bästa lösning är att du alltid svarar på lösningen med frasen: “En del av lösningen är ….” Genom att använda det enkla verktyget hindrar du dig själv från att falla ner i fällan att tro att din första lösning är den bästa.

Johan Bynélius - 09 Jul 2019