Hör ofta röster som säger att FAANG är dyra. Låt oss se på ett exempel. Alphabet(Google). Om vi rensar bort förlusterna som Other Bets gör och rensar bort överskottskassan så handlas Alphabet till en multipel på 20. Om vi ställer multipeln i relation till bolagets tillväxttakt och deras höga avkastning på investerat kapital så tror jag Alphabet kan ge en fin fin avkastning framgent. Om jag skall lyfta fram något negativt med Alphabet så är det att de har alldeles för mycket cash. Jag tycker de borde köpa tillbaka aktier. De har i och för sig varit duktiga när de köpte Youtube och Doubleclick men nu har de alltför mycket kapital för att kunna skapa hög avkastning. Cash fortsätter dessutom att flöda in. Ovanstående är ingen rekommendation att varken köpa eller sälja Alphabet. Inget jag skriver här på Linkedin är en rekommendation utan det jag skriver, skriver jag i utbildningssyfte/diskussionssyfte. I syfte att vara transparens: Jag äger bolaget sen år 2011.

Johan Bynélius - 21 Nov 2019