En aktie är ett delägarskap i ett företag. Företagets värde beror aldrig på dess aktiekurs. En aktiekurs är likt en hägring något som flocken hittat på. Det är död materia som inte finns i verkligheten. Inte ens om du kollar till aktiekursen dagligen kommer du väcka aktiekursen till liv. Den vet inte ens om att du kollar. Aktiemarknaden svänger som en pendel mellan överoptimism och depression. Genom att utveckla din disciplin kan du bli fri från andra människors humörsvängningar som annars riskerar att styrs din avkastning. Den tänkande investeraren är rationell och säljer till överoptimister och köper av pessimister. Ju högre pris du betalar, desto lägre avkastning får du. Ju lägre pris du betalar, desto högre avkastning får du. Hemligheten bakom varje duktig investerare är gömd inuti honom själv. Om du är en rationell tänkare, slutar du lyssna på aktiemarknaden och flockens aktiekurser. Istället studerar du företagen. Om du inte är redo att äga bolaget även om börsen skulle vara stängd de nästkommande 5 åren så ska du inte äga aktier. Hur bolagskursen uppför sig är mycket mindre viktigt än hur du uppför dig.

Johan Bynélius - 21 Mar 2019