Ekonomijournalister har ett otacksamt jobb…

De har deadlines med kort om tid att ta fram artiklar. Svårt att göra djupa analyser då. Bifogat finner ni vad journalisten Matthew Yglesias skrev om Amazon 20130129. När sanningen vrids genom att alla bolag värderas utifrån den redovisade vinsten så föds denna typ av bifogade uttalanden. I verkligheten finns det inget totalitärt samband mellan den redovisade vinsten och bolagets underliggande sanna värde. Varför sker det så ofta? Det kan bero på tidsbrist eller mänsklig lättja. Det är enkelt att titta på ett nyckeltal och sedan uttala sig. Det kräver inte så mycket jobb. Gör du inte jobbet ordentligt så blir inte heller resultatet bra. Vinsten räknas ut genom att följa redovisningsreglerna. Samma regler gäller för alla bolag. När någon använder en standardlösning så är det just en standardlösning. Alla standardlösningar måste anpassas till det specifika bolaget för att få ett verkligt värde. VD Jeff Bezos har dessutom tydligt sagt att han inte bryr sig om vinsten på kort sikt. Alla prioriteringar Amazon gör handlar om att maximera värdet på bolaget på lång sikt. I ljuset av det uttalandet känns det extra slappt att uttala sig om Amazons värde baserat på redovisningsvinsten de visar upp.

Johan Bynélius - 11 Nov 2019