Fängelsegallren är dina åsikter. Det är extremt svårt att rymma från sina åsikter. Nästan omöjligt när du ventilerat dina åsikter inför andra människor. Orsaken är att vi vill vara konsekventa i vårt beteende. Har vi sagt något vill vi hålla det. Från en psykologiskt perspektiv kan detta beteende förklaras av de flesta av oss har en självbild där vi ser på oss själva som någon andra kan lita på. Vi håller det vi lovar. Ovanstående psykologiska påverkanskrafter är anledningen till att jag undviker att offentligt tala om och ventilera mina innehav. Tyvärr misslyckas jag ibland och berättar om mina innehav. I dessa lägen är det viktigt att jag förstår att mitt ego riskerar att hindra mig från att sälja bolaget om ny information kommer fram. Det är viktigt att förstå alla psykologiska krafter som påverkar oss. Först då kan du undvika dessa eller hålla dig borta från krafterna.

Johan Bynélius - 23 Jun 2020