Du kan däremot dra nytta av ditt tålamodsövertag. Ett stort välkänt bolag som har kortsiktiga bekymmer är en bra startpunkt. Om du kan se förbi kortsiktiga problem kan du skapa bra affärer. När vi köpte Facebook hade bolaget enormt negativa rubriker i media. Se mina gamla inlägg på vår hemsida. Bolaget hade problem med några få användare som förstörde varumärket. När jag såg Facebook, såg jag Globen. Dit kommer folk för att se evenemang. Skillnaden är att Facebook stadium håller > 2 000 000 000 besökare mot Globens 16 000. Facebook jobb är att se till så att besökarna är nöjda och kommer tillbaka. Då måste de underhålla byggnaden, fixa läckor i taket, anställa vakter som kastar ut de som inte sköter sig. Det är precis detta underhållsjobb som Facebook nu tagit tag i. Affärsmodellen är super. Den bygger på investeringar som andra gjort. Alla företag som byggt ut Internet. Den bygger på gratis “content”. Kunderna skapar innehållet. Onlineannonsering har fortfarande en stor kaka att äta.

Johan Bynélius - 23 Jun 2020