En av de största “sanningarna” i finansbranschen är diversifiering. Du skall inte lägga alla ägg i samma korg. Ändå tillbringar jag dagarna med att leta efter en korg där jag kan lägga alla ägg. Jag söker bara bolag som är så pass bra att diversifiering inte behövs. Om ni ser till det centrum/torget ni har närmast. Skulle ni helst välja att äga alla butiker till lika andel eller skulle ni hellre välja ut de bästa butikerna att investera i?

Johan Bynélius - 22 Sep 2019