Då prövas din övertygelse och du kommer börja tvivla på din förmåga. Marknaden har en förmåga att pressa dig över kanten. Därför blir din fantasi en värdefull tillgång när du analyserar ett bolag. Lev dig in i en situation där ditt bolag från dagens nivå rasat 50% i värde. Kommer du kunna stå emot?

Johan Bynélius - 28 Apr 2020