Det står om family offices i Dagens Industri

Det står att rika nu söker sig till alternativa placeringar för att undvika nästa börsras. Super för finansiella rådgivare. Desto konstigare investeringar ju bättre möjlighet att gömma intjäning/marginal. Det blir dessutom svårt att utvärdera rådgivaren. Då han ”sänkt risken” går han plötsligt inte att utvärdera mot den aktieinvestering som kunden sålde av. I min värld är alternativkostnaden risken och om du säljer aktier för att köpa bonds ökar den risken enormt. Se själva på bifogad graf. Grafen visar vad som händer med Österikiska och Schweiziska obligationer när ”alla” väljer ”säkra” obligationer. I min värld är dessa flockinvesteringar bara säkra tills de inte hittar någon att skicka vidare ”svarte petter” till. -Investeringar som inte har ett kassaflöde som berättigar dess värde. -Investeringar som kräver att du hittar någon som är en större idiot än du själv. -> De kallar jag ”Svarte Petter”investeringar.

Johan Bynélius - 15 Nov 2019