Det kommer vara står skillnad på de som lyckas jämfört med de som misslyckas i denna marknad. En inramning av läget: Staters skuldberg har aldrig varit högre Centralbanker har aldrig haft större balansräkningar. De köper upp allt som folk inte borde köpt. Vad händer härifrån och frammåt? När samhällen öppnas upp, kommer vi få en stabil och bestående ekonomisk tillväxt eller kommer vi sitta i en berg och dalbana? Vi har fått en enorm arbetslöshet i världen. Kommer de arbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden eller kommer de skapa deflationstryck. Det viktigaste är vad som kommer hända med räntan. Kommer den fortsätta vara låg av sig självt eller kommer det krävas fler politiska åtgärder för att hålla räntan låg. Om räntan skenar blir det blodigt. Vad innebär allt detta för dollarn. Bra eller dåligt? … Många frågor som kommer påverka bolag på olika sätt. De som kastar breda nät över bolag, läs index, kommer bli brända. Bara de som väljer överlevarna går ur detta test med livet i behåll.

Johan Bynélius - 07 May 2020