För att skapa överavkastning måste du se något som flocken inte ser och du måste agera annorlund än flocken.

Annars är det bättre att du låter bli.

Exempel:

Alla ser bilbranschen som consumer discretionary. När konjunkturen viker så drar vi konsumenter in vår konsumtion och branschens försäljning minskar. Branschen är cyklisk. Cykliska bolag värderas lägre än icke cykliska bolag som har en mer stabil tillväxt.

I bilbranschen finns dock bolag som inte är cykliska. Bolag som är mer lika ”consumer staples”. De värderas som ett cykliskt bolag men är inte cyklist. Om du investerar i det kan du se något som flocken inte ser.

Däck slits. Du kan inte låta bli att köpa. Du måste köpa när däcket slitits alltför mycket.

Johan Bynélius - 17 Dec 2020