Finns det någon minsta gemensamma nämnare bland alla bra investerare oavsett filosofi?

Min slutsats är att de allra flesta duktiga är:

-extremt tävlingsinriktade
-ovanligt nyfikna

Har ni kommit till någon annan slutsats?

Johan Bynélius - 18 Sep 2020