Om två bolag som är identiska på alla punkter utom två

1)utdelningsfrågan:

bolag a: delar ut allt överskott medan bolag
bolag b: återinvesterar allt överskott

2) Avkastningen framgent:

Bolag b har en avkastning som är 15% högre per år än den avkastning som investerarna i bolag a kommer få på sin oskattade utdelning när de skall hitta en ny investering när de först betalat skatten.

Personer som investerar i bolag b kommer efter

10 år ha 4 ggr mer mycket kapital än utdelningsälskarna i bolag a.
30 år ha 64 ggr så mycket kapital än utdelningsälskarna i bolag a.
40 år ha 256 ggr så mycket kapital än utdelningsälskarna i bolag a.

Tänkande investerare har en fördel mot de investerare som bara följer flocken.

En gigantisk fördel…

Johan Bynélius - 18 Sep 2020