Det är enklare att få fart i båten med vind i seglen än när du har motvind

Varför krångla till det? Köp bolag med medvind. Case: Air Lease. Vad är branschens vind? Drivkrafterna? Oljepriset — gynnar effektiva flygplan. Snittåldern för Air Lease plan är 3,7 år Dollarkursen — pressar upp flygbolagens kostnader. Air Lease sänker. Räntan — lägre ränta ger lägre kostnader och bättre avkastning på investeringen Passagerarefterfrågan — högre efterfrågan stark medvind Sedan 1980 har flygtrafiken dubblats var 15 år. Under denna period har vi haft Gulfkrisen, Asienkrisen, 9/11-attacken, Fågelepidemi (Sars), Subprime/finansiella kraschen. Flygefterfrågan växer nu tom snabbare än tidigare i historien. Efterfrågan ökar med 6,7% per år vilket innebär en dubbling ca var 10 år. Särskilt stor är efterfrågan i Asien där tillväxten är 8,7% dvs en dubbling var 8:e år. Orsaken bakom den ökade efterfrågan är ett samspel mellan: den växande medelklassen ändrat konsumentbeteende betydligt tillgängligare och mer ekonomiskt flyg. 160 miljoner nya medlemmar i medelklassen tillkommer per år! 9 av 10 nya medlemmar tillkommer i Asien. År 2030 beräknas de stå för 1/3 av BNP tillväxten. Air Lease fångar den vinden!

Johan Bynélius - 22 Mar 2019