Är du orolig för en börsnedgång? Då har du säkert funderat över hur du bäst skyddar dig? Det är som att stå framför ett smörgåsbord med olika varianter av giftpiller. Oavsett vad du väljer kommer du skadas och må illa efteråt. Det enda sättet att undvika att förlora är att inte ha något att förlora. Där är vi inte. För att skydda sig från en börsnedgång så måste du ha skyddet före nedgången. De vanligast ”rätterna” folk frestas av är att: 1) köpa säljoptioner 2) sälja och ligga cash 3) tillgångsallokera Min åsikt är att alla ovanstående alternativ är illusioner och dåliga vuxennappar. Dyrt sätt att lugna nerverna. Ren kapitalförstörelse! Mitt bästa råd är att se en börsnedgång som en pappersförlust. Du har ju inte förlorat så länge du inte säljer. Bästa skyddet är att köpa kvalitetsbolag billigt. När kraschen kommer så skall du plocka fram din checklista som du förberett. Punkt 1,2 på checklistan är: 1) Sluta kolla börskurserna på din portfölj 2) Följ bolagens underliggande värden. Omsättning, marginal, vinst, kassaflöde etc. Låt bolagens underliggande värdeskapande bli din vuxennapp. Om du inte har kvalitetsbolag eller vet vad det är. Sälj allt och sluta investera i bolag! Ibland är den bästa medicinen en spark i baken.

Johan Bynélius - 03 Jul 2019