Debatten om tillväxt vs värde

Nu hörs mer och mer röster skalla att det är “värdebolagens” tur. Förenklad förklaring. Tillväxtbolag: Bolag där du betalar för en framtida tillväxt. Värdebolag: Bolag som redan idag ger en bra avkastning förutsatt att bolaget inte är en värdefälla. Precis som grafen visar nedan pendlar favören mellan dessa olika typer av bolag. När vi har perioder av positivism är vi beredda att betala för tillväxt av vårt kapital. Multiplarna stabila/ökar. När börsen skakar till blir många rädda och då vill de inte betala för tillväxt. Multiplarna sjunker. Det hände dock inte i detta ras vilket var intressant. (Multipel: Hur börsen värdesätter ditt bolags underliggande värdeskapande. ) Om du tror att du kan hitta växande bolag tycker jag tillväxtbolag är att föredra förutsatt att du har lång placeringshorisont. Du måste kunna “övervintra” perioder då multiplarna i dina bolag sjunker eftersom ingen vill betala för tillväxten i dina bolag. Det är inget fel att köpa bolag som redan idag ger en bra avkastning. Akta dig bara för så kallade värdefällor. Oljebolag/mediabolag ger till exempel bra avkastning idag. Tänk på att flera av dessa bolag är smältande iskuber. Viktigt att de inte smälter för snabbt.

Johan Bynélius - 08 Jun 2020