De som förutspår har inte kunskap. När spågummor uttalar sig om sina tjusiga investeringsprocesser kan det låta ungefär såhär: 1) Vi börjar med att vår ekonom förutspår ekonomin 2) Sedan förutspår vår makroavdelning inflationen 3) Makroavdelningen ger oss utvecklingen på räntan 4) Utifrån det förutspår vi vilken sektor som kommer gå bäst 5) Sen väljer våra analytiker ut vilka bolag som kommer gå bäst givet ovanstående. Låt oss anta att vi har träffat på de som är absolut bäst på att förutspå marknaden. Vi antar att de har rätt 75% av tiden. Sannolikheten att de sedan förutspår alla variabler rätt är (0,75^5) = 23,7%. Det är en förenkling där jag antar att de inte påverkar varandra. Om vi till detta lägger till alla antaganden som de gör i sina Excelmodeller när de väljer ut rätt bolag, det vill säga omsättningsantaganden, marginalantaganden, kostnadsantaganden etc — så är det inte så konstigt att de sällan får rätt svar. En annan viktig aspekt: De mest gudabegåvade analytikerna (som lyckas med sina antaganden) kommer inte att tjäna pengar om deras slutsatser avviker från flockens. Lyssna aldrig på de som talar om hur ekonomin ska utvecklas, eller vilken riktning börskursen ska ta, under den närmaste tiden. Det finns inte någon människa som kan förutspå ekonomin eller hur börsen ska utvecklas från det ena året till det andra. Vissa råkar kanske få rätt ibland. Men även en trasig klocka visar rätt två gånger per dygn. Försök istället att förstå det företag som du investerar pengar i. ”Var girig när ingen annan är det och rädd när alla andra är giriga”, som Warren Buffet säger.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019