Under denna period har mer än 441 miljarder dollar tagits ur aktiemarknaden bara i USA. Under samma period har 1700 miljarder dollar gått in i obligationsmarknaden.

Johan Bynélius - 20 Mar 2021