Larry Ellison (Oracle)

Sensmoral:

Ha starka åsikter men var beredda på att ändra din åsikt direkt när du får ny fakta

De smartaste människorna Jeff Bezos (Amazon) träffar är enligt honom de som löpande uppdaterar sin förståelse, utvärderar på nytt, ett problem de redan löst. De är öppna för nya synvinklar, ny information, motsägelser och utmanar ständigt sitt eget sätt att tänka.

Sensmoral:

Vill du ha rätt när du fattar beslut?

-> ändra din åsikt ofta

Johan Bynélius - 25 Nov 2020