Får blir slaktade. Man har genomfört ett flertal tester där resten av gruppen medvetet valt fel lösning, innan det är försökspersonens tur att agera. I en tredjedel av testförsöken resulterade det i att försökspersonen valde samma felaktiga lösning (som gruppen) mot sin egna övertygelse. I vissa av testerna scannades samtidigt försökspersonernas hjärnaktivitet. Resultatet visade att försökspersonerna som valde annorlunda än flocken hade en ökad aktivitet i amygdala. Amygdala är delen av hjärnan som triggar vår rädsla. Slutsats: När du har en annan åsikt än flocken så blir du rädd! I ett annat test ska tre personer kasta en boll mellan varandra i ett dataspel. Försökspersonen förstår inte att de övriga två spelarna styrs av datorn. När dessa börjar exkludera försökspersonen genom att kasta bollen enbart mellan varandra så aktiverades den delen av hjärnan som också aktiveras när du upplever fysisk smärta. När du blir exkluderad från flocken så gör det ont! När du gör något som skiljer sig från flocken så ber du om social smärta. När du är en motvallsinvesterare så köper du de aktier som alla andra säljer och säljer de aktier som alla andra köper. Det positiva i kråksången är att du måste gå emot flockens allmänna åsikt om du ska bli en framgångsrik investerare. Aktierna som fondförvaltare köper underpresterar de aktier fondförvaltare säljer. Det är 17% skillnad!

Johan Bynélius - 21 Mar 2019