Vi litar på auktoriteter: Du får mer respekt när du uppfattas som en expert inom ett område. Du får automatiskt mycket mer trovärdighet. Genom att vara tydlig med din expertis har du större sannolikhet att påverka människor.

Vi värdesätter det som finns i begränsad upplaga: Det handlar i grund och botten om utbud och efterfrågan. När det finns färre av något så blir de mer värdefulla för andra. Det är därför erbjudanden med begränsad tid och begränsat utbud gör oss mer köpsugna. Det handlar även om hur du presenterar erbjudandet. Vi är mer rädda för att förlora något, än vi vill vinna. Genom att fokusera på de potentiella förlusterna med att avstå från erbjudandet kommer kunderna uppleva det som mer kraftfullt. Effekten förstärks om du dessutom lyckas få erbjudandet att upplevas som exklusivt, alltså begränsat till en liten grupp människor.

Johan Bynélius - 04 Sep 2020