Corona Viruset.

Osäkert. Jag investerar inte. Säljer allt! Dessa personer förstår inte att all oro de känner redan är i priset. För att deras beslut skall bli rätt måste Corona gå från ångest->skräck Det går inte att skapa överavkastning genom att agera på konsenus åsikter. Du måste agera annorlunda för att få en bättre avkastning. I det här fallet går det att vara orolig över vilken påverkan viruset kommer att ha. Det går också bra att komma till slutsatsen att virusets ekonomiska påverkan bara kommer påverka tillfälligt. Det kanske låter lite naivt att viruset inte kommer påverka med tanke på hur mycket börserna runt om i världen redan rasat. Det är dock precis vad som hänt om vi tar historien till hjälp. Se bilden. Nyckeln till framgång är att inse att många av de saker som vi oroar oss över inte går att översätta till hur de kommer påverka våra bolags kassaflöde. Det är det enda som skall påverka våra investeringsbeslut. Om vi antar att Coronaviruset slår ut allt kassaflöde som bolagen genererar under år 2020. (I dag är det totala kassaflödet ca 4% av totala börsens värde.) Om vi samtidigt antar att bolagen fortsätter generera kassaflöde som vanligt efter år 2020. ->Då skall börsen rasa 4%. Raset har diskonterat många år utan kassaflöde…

Johan Bynélius - 29 Feb 2020