Corona -> det du inte ser.

Låt mig förklara: En ingenjör undersöker var flest kulor träffar flygplanen under 2:a värdskriget: 1 kula per m2 runt motorn 1,7 kulor per m2 på flygplanskroppen 2 kulor per m2 på resten av planet. Slutsatsen han drar är att det är mer kulor på flygplanskroppen och på resten av planet än det är på motorn, så han bestämmer sig för att förstärka planet på flygplanskroppen. Studien av kulhålen tog bara hänsyn till de planen som återvände. För att kunna fatta ett klokt beslut måste han ta hänsyn till kulhålen på alla flygplanen -även de som inte återvände. Anledningen till att planen som återvände hade färre kulor i motorn vara inte för att de fick färre skott där, utan för att de plan som fick ett skott i motorn hade mindre chans att återvända hem. Istället för att undersöka var kulorna träffade hade det varit smartare att undersöka var det inte fanns några kulhål. Jag tänker att det kan vara samma misstag vissa nu gör gällande Corona smittade. De ser bara de fall som har symptom.(plan som återvänder) De som inte testas syns inte i statistiken När tester börjar göras först ett par veckor efter de första blivit smittade och vi bara ser “kulhålen” då riskerar vi att misstolka en linjär svag smittspridning med en kraftig exponentiell

Johan Bynélius - 01 Apr 2020