Corona är en unken motvind men… Det är i motvind de stora drakarna lyfter

Vad kan vi lära oss av de bästa företagsbyggarna? Ingvar Kamprad personifierar positivt tänkande. I hans biografi slår det mig hur han gång efter gång vände motvind till medvind I början när Kamprad sålde saker på postorder blev konkurrensen hårdare och hårdare. Priserna på produkterna gick ner och marginalen likaså. Möblerna fick sämre och sämre kvalité. För att råda bot på det gjorde Ingvar möbler med högre kvalité istället. Hur skulle kunderna märka detta? Han lånade en lada av sin morfar. Där kunde han visa upp möblerna. Vips så var Ikea varuhuset fött. När möbelindustrin blev rädda för uppstickaren Ikea så gick de ihop och satte press på alla råvaruleverantörer. Hotet: -Om ni levererar till Ikea så köper inte vi av er. Kamprad letade då alternativa leverantörer och hittade dem i Polen och Ryssland. Tack vare det fick han dessutom billigare råvaror än sina konkurrenter och fick därmed en kostnadsfördel. Så här fortsatte biografin…. Min slutsats när jag läste biografin var att det var motgångarna som gjorde Ingvar Kamprad starkare. Ungefär som det mesta i livet. När vi utsätter musklerna för stress blir de starkare. När vi får motgångar i livet växer vi som människor. Antifragil!

Johan Bynélius - 02 Apr 2020