Det är bra att dokumentera sina beslut för att sedan utvärdera mot utfallet.

Då blir det enklare att lära sig och utvecklas.

Jag tror också på poängsättning tex i ledningsgruppen och styrelsen så att inte alla alltid har lika många röster. De som i efterhand visade sig ha fattat rätt beslut skall vid nästa beslut i liknande fråga få fler röster och mer att säga till om.

Johan Bynélius - 25 Nov 2020