Två enkla tester för att se pm bolaget du skall investera i har en bestående konkurrensfördel. ”C” i Camp-B. A) De sänker aldrig priset B) De förlorar nästan aldrig en kund. Customer retention> 90 procent

Johan Bynélius - 18 Jun 2019