När du undersöker förändringen av ett företags bruttovinst över tiden.
Då kan det vara viktigt att förstå bruttovinstens komponenter.

-> Volym
-> Pris

Om du har komponenterna har du också förståelse för om vinsten kommer från ökad volym eller om vinsten kommer från ökat pris.

Om du förstår komponenterna får du ökad förståelse för hur mycket Bruttovinsten kan öka. Om bolag styrs av volym och nästan tagit hela marknaden bolaget kan ta. Då finns det inte mycket utrymme för ökning.

Om bolaget styrs av pris kan det finnas stort utrymme utifall bolaget har prisförhandlingsstyrka. Jag har i flera tillfällen talat om Netflix som har denna styrka. I förra veckan höjde de priset på sina tjänster återigen. Skall bli intressant att se om det blir någon bestående avhopp (churn). Den stora frågan gällande Netflix är hur mycket de kan höja sina priser.

Johan Bynélius - 02 Nov 2020