Ett sätt att lyckas är att leta efter felprissatta produkter. Produkter som har ett pris som är betydligt lägre än det värde som produkten ger sina kunder. Var hittar du produkter som är felprissatta? -> Där det finns en anledning för produkterna att vara felprissatta. En anledning är att bolaget tidigare haft en annan affärsmodell. En affärsmodell där de inte haft som krav på sig att vara lönsamma. Om bolaget idag ändrat till en affärsmodell där de skall göra vinst kan prishöjningarna ”halkat efter”. Verisk Analytics är ett exempel på ett sådant bolag. En annan typ av bolag där du kan leta efter felprissatta produkter är hos bolag som byggt upp en stark konkurrensfördel men där bolaget inte utnyttjat sin konkurrensfördel. Det var anledningen till att jag för många år sedan köpte Burlington Northern. En av USAs största järnvägsoperatörer. När jag köpt Burlington Norhtern så kom Warren Buffett en tid senare och la ett bud på hela bolaget. Irriterande att bli av med ett bra bolag men samtidigt unnar jag Warren Buffett det. 😉

Johan Bynélius - 29 Mar 2019