Pricing Power Inträdesbarriärer Låg risk att bli disrupted Sekulär tillväxt Kassaflödesomvandlingsmaskin Bestående konkurrensfördelar Återkommande intäkter Stark ledning Hög avkastning på eget kapital

Johan Bynélius - 25 Mar 2019