Den styrs av media.
Den styrs av flocken. ( som ofta är galna spekulanter)
Den styrs av likviditeten i aktien

Bolagsvärdet är det du skall förstå.
Vad är summan av alla framtida kassaflöden som bolaget kommer ge under sin livstid?
Vad är bolaget risk? (Bestående konkurrensfördel, bolagets ekosystem, bolaget balansräkning, bolagets kapitalallokering etc)

Johan Bynélius - 22 Jun 2021