Portföljbolaget DollarTree som exempel har varit ett problembarn hos Wall Street sen år 2015 när de köpte konkurrenten Family Dollar. Wall Street vill som vanligt se snabbare förbättringar. Själv tycker jag det är super att ledningen inte alltid fokuserar på att nå analytikernas förväntningar vid kvartalsresultaten. Jag gillar också att de inte lägger tid och förklarar i detalj hur de ska integrera verksamheterna. Jag utgår ifrån att ledningen är mer fokuserade på att få till integrationen utan att störa verksamheterna alltför mycket på vägen. Kvartalsskiftena efter samgåendet lät ledningen bli att ge kvartalsguidning och angav som orsak att de inte var bekväma att göra det i en så osäker situation. En av analytikerna pep då till och frågade, ”hur ska investeringskollektivet då kunna förutspå lönsamheten i bolaget.” Dagen efter pipet från analytikern rasade aktien. Mycket intressant. Den effektiva marknadshypotesen är som jag sagt tidigare bara en teori. I verkligheten har vi börsanalytiker som inte vet hur de ska förutspå lönsamheten i bolaget om avdelningen för investerarrelationer inte kan berätta för dem hur de ska tänka. (Anmärkningsvärt då aktieanalytikern som sa detta troligtvis sitter på ca 10 miljoner kronor i lön om året).

Johan Bynélius - 25 Mar 2019