Börsen är dyr — inte övervärderad

Jag förutspår inte makro eller geopolitiska händelser. Jag tajmar inte marknaden och byter till cash. Hur skyddar jag min portfölj? Jag illustrerar det med bolaget DLTR. Affärsmodell: Ge leverantörerna i uppgift att leverera högkvalitets produkter med starka varumärken till ett pris av max 0,65 dollar. Bolagens uppgift är sedan att sälja dem så snabbt som möjligt för 1 dollar. Kunderna får ”skattjakts känsla”. Processen för varutillförsel och distributionsnätverken är extremt svåra att kopiera. Genomsnittskunden köper för ca 8 dollar så Amazon är inte ett hot idag. Bolagen genererar >20% avkastning på egna kapitalet. Är du långsiktig kommer din avkastning ”gravitera” dit. Viktigaste skyddet ser ni i bilden. Den visar försäljningsökningen hos ”jämförbara butiker”. Denna typ av bolag går med andra ord som bäst under lågkonjunktur. Se 2008-2009. Idealt vill jag också att bolaget ska gå igenom något tillfälligt problem så att priset är lågt vid inköp. DLTR köpte år 2015 en stor konkurrent. Potentialen i köpet är att få upp marginalerna till samma nivå som DLTR. Det arbetet har gått trögt. Finansmarknaden har inget tålamod vilket pressar priset. Ett lägre inköpspris ger högre förväntad avkastning.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019