Jag vill att bolagen jag investerar i ska skapa ett kassaflödesöverskott. Ledningen kan därefter välja att skapa värde för aktieägarna – eller förstöra värde för aktieägarna. Idealt vill jag att ledningen tänker igenom sina alternativ och fattar ett logiskt beslut. Det finns flera sätt för en företagsledning att placera överskottet. investera i tillväxt köpa tillbaka aktier minska skulden betala en utdelning förvärva Jag letar efter bolag som låter kassaflödet gå tillbaka till verksamheten, så att bolaget kan hålla en hög avkastning på sitt egna kapital. Tänk dig att jag hittar ett bolag som avkastar 24% på sitt egna kapital. Det handlas idag till nyckeltalet P/B= 3. Om bolaget betalar ut allt kassaflöde som bolaget tjänar under ett år så kommer bolaget ge 24/3= 8% i utdelning. Jag får då 8*70%= 5,6% efter skatt. Om bolaget istället har möjlighet att återinvestera sitt kassaflöde till samma 24% i avkastning och bolaget fortsätter att värderas till P/B=3. Då kommer jag istället att tjäna 24% per år på kassaflödet och skjuta upp skatten till den dagen jag måste realisera min vinst. Ränta på ränta effekten gör att det blir en gigantisk skillnad att äga bolag med potential till återinvestering av kassaflödet till hög avkastning jämfört med att äga ett bolag som delar ut kassaflödet. Gigantisk skillnad! Kapitalallokering är den viktigast framgångsfaktorn för Buffetts track record. Jag skulle vilja att fler bolag blev mer transparenta i hur de fattar sina beslut. De borde redovisa på ett tydligt sätt hur de allokerat överskottskapitalet. Idag lyfter företagsledningar i mitt tycke ofta oskäligt höga löner. Det minsta vi borde få i utbyte är transparens.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019