Ovan citat från självsäkra personer Svarcitat. “Det är inte det du inte vet som är farligt, ….det är det du är helt säker på som faktiskt inte är så, som är det farliga.” Anledningen till att ökade förluster och värdet på ett bolag kan gå hand i hand beror på en supertillväxt ofta kräver att bolaget tar kostnader via resultaträkningen. Förra generationens företag som växer långsammare kan istället ta sina kostnader via balansräkningen. Snabbväxarna lägger sina kostnader på kundanskaffning medan förra generationens bolag köper fabriker och fysiska tillgångar. Till största delen går även snabbväxarnas forskning och utvecklingskostnader via resultaträkningen. Snabbväxarna skapar därmed negativt resultat när de växer istället för att balansräkningen sväller. Bolaget där jag arbetar, Fair Investment är ett snabbväxande bolag. Sen år 2014 har vi ökat omsättningen 1400%. 14 ggr. 14X. År 2018 gjorde vi -5 MSEK i förlust. År 2019 gjorde vi +21 MSEK i vinst. Q1 2020 gjorde vi ca +10 MSEK i vinst. När skapade vi störst värde? Vi skapade lika mycket värde 2018 som 2019. Minst värde skapade vi år 2020, det är året vi tjänat mest. Bokföring är bokföring. Bolagsbyggande är bolagsbyggande.

Johan Bynélius - 23 Jun 2020