Bilden visar avkastningen jag fått om jag placerat i olika index istället för Spetsförvaltningen….

Alla index har varit sämre. Portföljen har parerat ras på ett mycket bra sätt. Nu senast i q4 2018 slog portföljen både OMX och S&P500 med mer än 10%. På senaste tid har Spetsportföljen ändrats. Nu är det flera bolag i portföljen som har stora kurssvängningar. Skulle vi få ett börsras kommer dessa bolag kanske gå ner mer än index generellt. Då kommer flera kunder se på portföljen och dra slutsatsen att jag bara haft tur tidigare. Titta! -> han har ju Amazon, Google, Facebook i portföljen. De kommer inte komma ihåg att aktierna nyligen ökat i portföljen. Då riskerar vi utflöden eftersom kunderna är kortsiktiga. Vad skall jag göra åt det? Min uppgift är att maximera avkastningen till varje tagen riskenhet på lång sikt. På lång sikt ser dessa bolag med stora kurssvängningar bäst ut ur ett risk/reward perspektiv. Därför skall jag köpa dessa trots att det är en stor affärsrisk. Bolagen vi köpt blir inte mindre värdefulla bara för börskursen kortsiktigt säger det. Värdet styrs av bolagets värdeskapande. För att bolag som Alphabet(Google) skall bli mindre värt måste folk använda deras internetsökningar, cloud och Youtube i mindre omfattning. Det tror inte jag..

Johan Bynélius - 07 Feb 2020