Enterprise Value= Summan du behöver för att äga hela företaget
Mastercard 350 miljarder dollar
Tesla 395 miljarder dollar

Nettomarginal
Mastercard 45%
Tesla 1,4%

Nettoinkomst
Mastercard 7300 miljoner dollar
Tesla 400 miljoner dollar

Skulder i förhållande till EBITDA
Mastercard 1,3
Tesla 4,43

Johan Bynélius - 05 Oct 2020