De flesta banker har så kladdig affär så därför är de ointressanta. Det finns dock banker som är mer renodlade. De lånar in. De lånar ut. De tjänar pengar på mellanskillnaden. Tillräckligt enkelt för att jag skall förstå det.

Det viktigaste måttet är hur bankens kostnader (exklusive räntekostnaden) för att driva verksamheten står sig mot bankens intäkter. Jag vill gärna ha en bank med en kvot under 30%.

Ett annat viktigt mått är att bankens lån i förhållande till värdet på tillgångarna de lånar mot. Här vill jag se ett tal under 50-60%.

Kom på att det finns ett till viktigt mått som är på delad förstaplats. Vill inte köpa bank där lånekomitten inte har stort aktieägande i banken. Då är jag säker på att de är försiktiga i utlåningen. Vill verkligen se att de historiskt haft låga låneförluster. Vill inte investera i banker med företagsledningar som tidigare haft för aggressiv utlåning. Såna finns det många av. Jag fattar inte varför ägarna inte sparkat ut dem. Hur har de fått sitta kvar?

Johan Bynélius - 12 Mar 2021