Det är en investeringsstrategi som belönar tålamod och rationalitet. Det är obehagligt att sticka ut, att vara i minoritet med sina övertygelser och val. Det är därför som strategin är lönsam — om det var enkelt skulle alla göra det.

Det handlar om disciplin, att se förbi sina instinkter. Många stirrar sig blinda i backspegeln istället för att se ut genom framrutan. De skräms av underpresterande sektorer och dras till sektorer som redan stigit i pris. De investerar i marknadstoppar och säljer på marknadsbotten. När fonder underpresterat plockar de ut sina pengar och placerar dem i fonder som nyligen gått bra. De förlorar inte bara värde i själva nedgången utan de missar också återhämtningen.

Du kan skydda ditt kapital genom att titta noga och tänka själv. Betrakta börsen från ett rationellt, logiskt perspektiv. Betrakta börsdeltagarna från ett psykologiskt perspektiv. Är de orimligt optimistiska? Vad driver utvecklingen, egentligen? Lita på ditt omdöme, även om du är ensam i din övertygelse.

(Ett av två ”C” i CAMP-B. Det andra är Competitive Advantage)

Johan Bynélius - 25 Jan 2021