Eller har svenskarna en utdelningsfetischism? Jag får ofta höra ”sanningar” från folk jag träffar. När flocken springer åt samma håll. Rakt ut för ett stup. Då gör jag bra investeringar. En vanföreställning är det här med utdelningar. Många prisar bolag som ger utdelning. Journalister har en stor skuld då jag ofta ser utdelningsdyrkan i artiklar. Aktiebloggare är också skyldiga. Pensionärer tror de måste ha utdelningar för sin konsumtion men ett alternativ är faktiskt att istället “skörda av” en del av sitt innehav. Tänk på det här exemplet nästa gång någon försöker få dig att tro på utdelningsaktier: Antag att ett bolag har 100 000 kr i eget kapital och får 15% avkastning på det egna kapitalet. Låt oss anta att bolaget kan återinvestera hela vinsten till samma 15 procentiga avkastning. På 5 år kommer då det egna kapitalet ha dubblats. På 10 år har det fyrdubblats och på 33 år 100-dubblats. Men om bolaget delade ut utdelningar så har vi en annan historia. Låt oss anta att bolaget delar ut en tredjedel av vinsten varje år. Det skulle då ta 15 år att fyrdubbla sitt egna kapital – inte tio år. På 33 år skulle egna kapitalet vara uppe 23 ggr. Istället för att vara en investering som gått upp 100 gånger. Skillnad? Gigantisk skillnad!

Johan Bynélius - 22 Mar 2019