Frågan: A) Varför har du amerikanska bolag i portföljen? “Dollar står så högt så det borde vara läge att sälja amerikanskt”. Motfrågorna: 1) Vad är ett amerikanskt bolag? 2) Om du vet att dollarn ska försvagas, varför belånar du då inte huset och blankar dollarn? I vilket land placerar du: CATERPILLAR, QUALCOMM 1) Caterpillar och Qualcomm är noterade i USA. Amerikanska bolag? Qualcomm omsätter 98% utanför USA. I min värld är de i så fall kinesiska bolag, om du tvångstankemässigt måste göra geografisk uppdelning. S&P500 har 40% försäljning utanför USA. H&M säljer 3,5 ggr mer i Tyskland än i Sverige. Honda säljer mer i USA än i Japan. Varför har jag utländska aktier i portföljen: Jag köper bolag. Det finns ca 400 förutsägbara bolag i världen. Sverige står för 1% av världens bolag. Ska jag begränsa mig till att endast kunna köpa 4 bolag bara för att jag är svensk? Realvärdet på min investering påverkas inte mycket av en kortsiktig förstärkning eller försvagning av valutan, därför är inte valutan så viktig.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019