Försöker du förutsäga marknaden eller föredrar du att förbereda dig för olika scenarior. Jag själv försöker värdera snarare än tajma mina bolags/aktieköp. Enligt min uppfattning är det dårskap att undvika att köpa aktier i ett enastående bolag vars långsiktiga framtid är förutsägbar på grund av kortsiktiga bekymmer i en ekonomi eller aktiemarknad som är oförutsägbar på kort sikt. Varför gå miste om bort ett välgrundat köp på grund av en oinformerad gissningslek.

Johan Bynélius - 01 Mar 2020