Kul att läsa i DI att Big Short förvaltaren nu kommit till samma slutsats… Från investerarbrevet: Är indexfonder en bra idé? Det beror på vad du jämför med? Om vi jämför indexfonder med aktiva fonder så måste vi först definiera vad en aktiv fond är. En aktiv fond/förvaltare är en fond som gör en ”tänkande” analys innan aktier köps, dvs. aktivt försöker slå index. För att slå index måste i regel aktievalen skilja sig från de aktier som ingår i index. Idag placerar media och branschen slarvigt alla fonder som inte har index i sitt namn inom kategorin aktiva fonder. Av alla fonder som hamnar i kategorin aktiva fonder finner du få fonder som verkligen är aktiva. Istället visar det sig att de är indexkramare samtidigt som de tar ut höga avgifter… Alla missar det verkliga problemet. Det verkliga problemet är att det finns en gigantisk intressekonflikt som medför att få har incitament att slå index. Det är smartare att lägga resurser på sälj och relationsbyggande… Jag känner inte till någon annan förvaltare som har skapat en högre riskjusterad avkastning än vi gjort i Spetsförvaltningen men ytterst få kunder har hittat till oss själva.

Johan Bynélius - 10 Sep 2019