Är det inte ironiskt.. .. att de som anstränger sig för att det skall se ut som de har pengar, ständigt är oroliga för hur de skall skaffa sig mer pengar. Samtidigt finns det folk som inte bryr sig om att visa upp att de har pengar och istället sparar och investerar kapitalet. De människorna oroar sig aldrig över pengar… Jag tror tyvärr att sociala media har förvärrat ovanstående problem. Folk jämför sig med andras på ytan bättre liv. Vad anser ni/tror ni?

Johan Bynélius - 12 Aug 2019