Hade ett samtal med en vän som tyckte det jag skrev på Linkedin var bra och nu funderade på att anlita mig som förvaltare. Han nämnde under samtalet att han hört att index var det bästa alternativet. Det smartaste han kunde göra var att köpa indexfonder för att få a) riskspridning b) en effektiv förvaltning och c) minimera kostnaderna. Låt oss undersöka om påståendena om index stämmer: a) Tanken är att du skall få riskspridning genom att äga många bolag. I praktiken har index rört sig extremt mycket och du har fått högre risk som indexägare. Hur kommer det sig? Om massa människor investerar utan att tänka i index, vad är det första som händer? Index går upp eftersom flödet går dit. Det är scenariot vi haft sen år 2009. När samma människor nu blir rädda och vill sälja vem är det som köper? Alla icke tänkande investerare sitter redan med index så det finns få som vill köpa. De som vill köpa är tänkande investerare som köper först när bolagen i index blivit mycket billigare. Därav de stora fallen. En börskurs betyder inget om det inte finns köpare. En sak till… Jag tror vi kommer få högre inflation. Hur risksprider index? Index är inte ett speciellt bra skydd mot hög inflationsrisken. b) to be continued… på onsdag c) to be continued… på torsdag

Johan Bynélius - 23 Apr 2020