Anledningen till att du blir en sämre investerare när du överanalyserar

När du ska investera står 20% av informationen för 80% av den värdefulla kunskapen om företaget. (Pareto principen). Du blir en bättre investerare genom att kalibrera din investeringsfilosofi så att den fokuserar på de 20% av den värdefullaste informationen. Om du är överambitiös och tar in all information så att du når närmare 100% av den värdefulla kunskapen om företaget så riskeras värdet av din ökade kunskap raderas på grund av att du tappar din ödmjukhet. Du riskerar att få en övertro på din analys av bolaget. Övertron tror jag är farligare än den ökade kunskapen. Bilden visar en studie där beslutsfattaren stegvis fick mer information. Studien mätte sedan beslutsfattarens tro på sin analys i relation till utfallet. Mer information ledde till mer hybris men resultatet förbättrades knappt. Alltför mycket information försämrade till och med resultatet.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019